VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 Chúng tôi luôn coi đội ngũ cán bộ nhân viên là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công hay thất bại của công ty, Tập đoàn Hòa Phát hết sức quan tâm đến việc phát triển và củng cố đội ngũ nhân viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ bảo vệ - vệ sĩ. Đồng thời luôn hướng và đạo tạo nhân vien theo các tiêu chí sau :


 “TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”
- Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
- Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
- Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.
- Lấy tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ; đề cao khát vọng tiên phong và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn”.
- Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả ĐứcTài, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.
- Tạo dựng "Nhân hòa" trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành.

 

                                                                           

 

Hotline (24/7)
0937.479.797