Liêm chính - Cẩn mật - Sẵn sàng giúp đỡ

Bảo vệ Hòa Phát hoạt động dựa trên các giá trị cơ bản : Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ

Liêm chính :
Tập Đoàn Hòa Phát nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh trung thực. Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào sự trung thực và liêm chính của các nhan viên. Bảo vệ không nhượng bộ trong các yêu cầu về sự liêm chính và trung thực. Liêm chính cũng bao gồm quyền thể hiện rõ ràng y kiến của một người và báo cáo các hành vi không phù hợp cũng như thông tin liên quan khác mà không bị trả đũa.

- Cẩn mật :
 Tập Đoàn Hòa Phát nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh chuyên nghiệp. Nhân viên bảo vệ phải luôn luôn cố gắng chu đáo và sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có thể làm những việc hợp lý để bảo vệ cả người và tài sản của khách hàng cũng như các giá trị và đạo đức mà mình thể hiện.

- Sẵn sàng giúp đỡ :
Tập Đoàn Hòa Phát phấn đấu làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn. Nhân viên bảo vệ cần luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong bối cảnh nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta phải sẵn sàng trợ giúp các đồng nghiệp, khách hàng và những người khác cần trợ giúp.

  

                                      

                                                                               

Hotline (24/7)
0937.479.797